fbpx Skip to main content

Колко е важно да имаме добре подготвен екип за поддръжка на басейна?

Басейнът да е кристално чистия е ключът към цялостното положително изживяване както за хората с частен басейн, така и за хората, посещаващи обществени басейни. Създаването и обслужването на красив, но и безопасен басейн изисква много ресурси, опит и обучения. Затова трябва да се има предвид, че не е достатъчно само наемането на екип, а е важно на служителите да бъдат предоставени най-полезните инструменти и знания.

Необходимостта да се инвестира в повишаване на квалификацията на екипа за поддръжка и обслужване на басейна  е от критична важност за цялостното функциониране и изживяване в басейна. Най-правилното предприето действие  е отговорниците за басейни да преминат обучение, което да ги превърне в полезни и знаещи специалисти. Това ще гарантира, че ще са способни да извършват регулярен преглед на басейна, както и техническото обслужване на съоръжението.

Какво означава  длъжността „Отговорник за басейна“ и колко е важна за поддръжка на басейна?

Отговорник за басейна е човекът, който има уменията и опитът в правилното и качествено обслужване на басейни. Той поддържа дезинфекцията и водния баланс, решава проблемите свързани с водата, химическия и състав, с опасните химически вещества като вторичните продукти на хлора, отговаря за предотвратяване и намаляване на рисковете, проверява филтрите и помпите и други.

В много държави в Европа  и САЩ за придобиване на тези знания се преминава през сертифицирано обучение. Несъмнено, за да се полагат правилните грижи за плувния басейн са необходими специфични умения. Затова е важно хората, които са отговорни да са добре подготвени и обучени.

  • Поддръжка на актива-опазване на инвестицията

Правилното техническо обслужване определя продължителността на живота на оборудването и на конструкцията на басейна. Освен че трябва да поддържа и спазва определени стандарти, свързани с опазването на здравето, добре подготвеният екип е запознат с тънкостите на употребата на химикали за плувни басейни. Неправилното използване на различните видове химикали скъсява живота на нагревателите на басейна, помпите и вътрешната облицовка.

Уменията и опитът на отговорника за басейна му помагат да открие и отстрани потенциалните опасности и да проверява елементите, които изискват повишено внимание. Тези проверки са необходими, за да се предотвратят скъпоструващи щети.

Безопасна вода

Правилно почистеният и управляван басейн е безопасен басейн. Опитните служители, отговарящи за управление и поддръжка на басейна, извършват планови проверки на химическия състав на водата. Знаят как да използват автоматизирани системи и оборудване, за да осигурят безопасността на басейна за клиентите в работно време. Те разбират зависимостите между измерените показатели и нужната интервенция за постигане на желаното ниво на хигиена. Непоследователното и неумело управление на водата е предпоставка за натрупване на патогени в басейна, които не се виждат с просто око. Добре подготвените  и обучени служители са важен елемент от здравословното и безопасно изживяване в басейна.

Стойността на имота се увеличава?

Дали басейнът е трън в очите или е малко бижу? Правилно обслужваният, кристално чист басейн увеличава стойността на имота в който се намира, като го прави още по-привлекателен. Независимо дали става дума за обществен или частен басейн, хората ще оценят по-високо имота, ако басейнът блести от чистота. А добре подготвеният отговорник за басейна може да гарантира, че басейнът е поддържан на най-високо ниво.

Защо е толкова важно служителите, които отговарят за поддръжка на басейна да имат необходимите знания и опит?

Басейнът трябва да е максимално функционален и чист. За съжаление не всеки разбира защо са нужни специални умения, за да работи човек такава работа. Свързано е с много фактори като липса на опит, интерес, желание или начина на мислене. До голяма степен е свързано и с липсата на осигурено обучение на персонала в тази област.

Причините могат да са много. Но независимо каква точно е причината да не разбираме защо е толкова важна работата на отговорника за басейна, факт е, че е важно да се възползваме от предимствата, които може да предостави едно обучение на специалисти в тази сфера.

Да вземем за пример обратната промивка. Извършвали ли сте някога тази процедура? Колко дълго продължи? Много хора спазват стандартните препоръки или оставят нещата „в ръцете на съдбата“. А подходът следва да е проактивен – трябва да наблюдавате и знаете кога филтърът има нужда от обратна промивка и защо е необходима тя.

Има голяма разлика между това да следваме нечии чужди инструкции и фактически да се учим от тях. Ако получи реално ръководство за дейността, отговорникът за поддръжка на басейна не само ще придобие полезни умения, а и ще може сам да прецени кога някоя от системите има нужда от обратна промивка като така ще  защити и запази по-дълго качеството на филтрите и ще се спестят пари и енергия за извънредна обратна промивка.

Трябва да имаме предвид, че всеки басейн е с уникална среда, на която влияят различни фактори. Инструкциите на опаковката на уредите или в ръководството не са приложими за всеки басейн, но възможността за адаптиране и прилагане на съответните принципи означава, че отговорникът за басейна може да следи и прави конкретните настройки.

Дори такова „тривиално“ нещо като да знае, че датчикът за влажност не е калибриран и предприемането на конкретните мерки за отстраняването на този проблем може да спести доста пари годишно.

Това е само пример за това колко ценно е служителите да имат съответните умения и да са добре подготвени, а предимствата са много – от значително намаляване на разходите и повишаване на енергийната ефективност до подобряване на изживяването както на клиентите, така и на служителите.

 

Оставете коментар