fbpx Skip to main content

Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 01 януари 2023 г.

HealthySwim е търговското наименование на „Тенго“ ООД, ЕИК 200235662 дружество със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Логистичен парк Марково, Околовръстен път Пловдив . В настоящата Политика за поверителност на Тенго ООД, ЕИК 200235662 (наричани по-нататък “ HealthySwim „, „ние“ или „нас“ и нашия уебсайт на адрес https://healthyswim.bg и наричан тук „Уебсайт“) описва практиките ни за събиране и използване на информация онлайн, както и избора, който можете да направите относно начина, по който използваме тази информация.

1.Въведение
Настоящата Политика за поверителност е предмет на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данните („GDPR „) и други приложими закони за поверителност. Ние се явяваме „Администратор на данни“, а Вие „Субект на данни“ с определени права на поверителност по отношение на Вашите „Лични данни“. Ние считаме, че защитата на Вашите данни и поверителността им е от първостепенно значение. Всички операции по обработване на личните данни са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС („GDPR) (по-специално, но не само член 6, параграф 1 и член 28).

Ние не продаваме Вашите данни на трети страни.

За целите на настоящата Политика за поверителност:
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един, или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице („Лични данни“).
Потенциален клиент: Физическо лице, което се интересува или може да се интересува от услугите, или продуктите ни.
Клиент: Физическо лице, което ни е ангажирало да предостави една или няколко услуги или продукти.
Данни за използване означава данни като например, но не само Вашия софтуер и настройки за сърфиране, тип устройство за сърфиране, предприети действия, ред на разглежданите страници; време, прекарано на уебсайта.
Бисквитки: Бисквитката е малък тип файл, предназначен да обработва/записва информация за това как можете или сте взаимодействали с уебсайта.
Законови основания за обработка на лични данни:
Отговор на въпрос или запитване, отправено от Вас като посетител на уебсайта, Регламент (ЕС) 2016/679 – ОРЗД Чл. 6
Маркетинг и връзки с обществеността, въз основа на Вашето съгласие, Регламент (ЕС) 2016/679 – ОРЗД Чл. 6, 1 A
Легитимен интерес
Разчитаме на легитимен интерес като едно от законовите основания за обработване, като сме взели предвид и сме защитили изцяло правата и интересите на лицето, чийто данни обработваме.
Отговорност за обработката на лични данни
Ние носим отговорност за законосъобразното обработване на Вашите данни, извършвано на нашия Уебсайт.

2. Какъв вид лични данни се обработват и с каква цел?
2.1. Данни при използване на Уебсайта
Когато посещавате нашия Уебсайт, ние съхраняваме името на Вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, от който сте ни посетили, частите на нашия сайт, които посещавате, датата и продължителността на посещението Ви, както и информация от устройството (тип устройство, операционна система, резолюция на екрана, език, държава, в която се намирате, и тип уеб браузър), което сте използвали по време на посещението си.
Записваме и съхраняваме само съкратена версия на вашия IP адрес. Той се улавя и съхранява в анонимизиран формат чрез потискане на последния октет, така че вашият пълен IP адрес никога не достига до нашите сървъри и ние никога нямаме достъп до него.
Обработваме тези данни за използване, за да улесним достъпа ви до нашите услуги (напр. за да адаптираме нашите услуги/уебсайт към устройството, което използвате), както и за да разпознаем и спрем всякаква злоупотреба. Също така обработваме данни за използването в анонимизирана форма за статистически цели и за подобряване на използваемостта на нашия сайт.
2.2. На нашия сайт имате възможност да се свържете с нас, за да ни зададете въпроси, да поискате брошури или срещи чрез и-мейл (info@healthyswim.bg) , или през формуляра за контакт. В този формуляр Ви молим за Вашата информация за контакт (напр. име, имейл адрес, телефон и др.) или информация, свързана с проекта за басейн, за който се свързвате с нас. Използваме тези данни единствено във връзка с отговарянето на Вашите запитвания и улесняване на бъдещото ни взаимодействие по отношение на Вашия проект. Ние не продаваме и не предаваме тези данни на трети страни за използване в маркетинга.
Възможно е обаче да се наложи да взаимодействаме или да работим с доставчик от ваше име или по ваше искане. При тези обстоятелства може да се наложи да обменяме информация за проекта, необходима за изпълнението на нашата работа.
Ако получавате имейли от нас, може да използваме определени инструменти за анализ, за да улавяме данни, например когато отворите нашия имейл или кликнете върху връзки, или банери, които имейлът ни съдържа. Тези данни ни помагат да оценим ефективността на нашата комуникация или маркетинговите ни кампании.
Достъп и разкриване пред трети страни:
Използваме избран брой доверени външни доставчици на услуги за определени предложения за технически анализ, обработка и/или съхранение на данни.
Тези доставчици на услуги са внимателно подбрани и отговарят на високи стандарти за защита на данните и сигурност. Споделяме с тях само информация, която е необходима за услугите, които ни предлагат, и ги задължаваме по договор да пазят поверителността на всяка информация, която споделяме с тях, и да обработват Лични данни само съгласно нашите инструкции.
Искана информация:
На различни страници на Уебсайта можем да поискаме конкретни Ваши лични данни, за да продаваме продукти и услуги, да Ви добавим в нашия списък с имейли или да изпълним Вашите искания за информация. В нашия потребителски бюлетин може да поискаме от вас лични данни (като например вашето име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и т.н.). Можете да изберете да не предоставяте личните си данни, но тогава може да не успеете да се възползвате от някои от функциите на нашия Уебсайт. Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват чувствителна информация. Видовете лични данни, които събираме и съхраняваме, може да включват:
Информация за контакт като име, имейл адрес, физически адрес, телефонен номер
Информация, която предоставяте, като например обратна връзка, коментари или други съобщения;
Техническа информация, събрана в нашите дневници (включително стандартни записи в уеб дневника, които съдържат Вашия IP адрес, URL адрес на страницата и времеви печат).
Идентифицираща информация за устройството, свързана с браузъра или устройството, което използвате за достъп до Уебсайта или Съдържанието, като например уникалния идентификатор на Вашето устройство и свързания с него тип устройство, операционна система, най-често посещаваните страници или функции, съобщенията, изпратени чрез Уебсайта или Съдържанието, начина на използване на страниците или функциите на Съдържанието и други подобни аналитични данни за използването на Уебсайта или Съдържанието.
Обобщена информация. Възможно е също така да събираме анонимна, неидентифицираща и обобщена информация, като например вида на използвания от Вас браузър, типа на устройството, операционната система, която използвате, името на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги и информация за местоположението Ви.

3. Кой събира Вашата информация на нашия уебсайт?
Ние събираме информация от Вас на Уебсайта и ние носим отговорност за защитата на тази информация. Събираме информация за потребителите от формуляра „Свържете се с нас“ на нашия Уебсайт и запитвания, направени чрез нашия кол център.

4. Цели и основания за обработването на лични данни
Необходимо е да събираме Вашите Лични данни, за да можем да отговорим на Вашите искания за информация или да бъдете добавени към списъците за бюлетина, да обработваме Вашите искания за покупка и плащане на нашите Продукти, и да обработваме Вашите искания за информация като потребител, потенциален търговец или друг бизнес партньор. Изпращаме бюлетин на лицата, включени в нашия списък за електронна поща. Може да изпращаме и други съобщения, като например съобщения за промоции, отстъпки и събития чрез имейли и SMS. Също така събираме обобщена информация, за да може да подобрим и усъвършенстваме дизайна на Уебсайта и съдържанието. Събираме информация от логове за целите на мониторинга, за да диагностицираме потенциални проблеми с нашите сървъри, да администрираме Уебсайта, да изчисляваме нивата на използване и да Ви предоставяме други услуги.

5. Как използваме събраната от нас информация?
Използваме предоставените от Вас Лични данни за целите, за които сте ги предоставили, а именно:
Отговаряне на Вашите запитвания и изпълнение на Вашите искания за информация.
Общуване с Вас относно нашите продукти. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме информация за нови Продукти, промоции и събития, които може да представляват интерес за Вас.
Можем да използваме анонимната информация, която събираме, за да подобрим дизайна и съдържанието на нашия Уебсайт, и за да можем да персонализираме Вашето преживяване в Интернет. Също така можем да използваме тази информация в обобщен вид, за да анализираме как се използва нашия Уебсайт, да анализираме тенденциите в индустрията, както и да Ви предлагаме програми или услуги.

6. Споделяме ли Вашите лични данни?
В обобщение на гореспоменатите точки няма да споделяме Вашите Лични данни, освен: (а) за целите, за които сте ги предоставили; (б) с Вашето съгласие; (в) ако се изисква от закона или както смятаме за необходимо, за да защитим нашата организация, или други лица от нараняване (напр, в отговор на съдебно разпореждане или призовка, в отговор на искане на правоприлагаща агенция или когато смятаме, че някой причинява или се готви да причини вреда, или намеса в правата, или собствеността на други лица); или (г) на поверителна основа с лица или организации, с които сме сключили договор за извършване на вътрешни за сайта, маркетингови и бизнес операции, или както е необходимо за предоставяне на Уебсайта или Съдържанието. Със знанието и съгласието Ви можем да споделяме Вашите Лични данни с наши бизнес партньори. Можем също така да споделяме обобщена информация с други лица, включително със свързани и несвързани организации. Също можем да прехвърлим вашите Лични данни на наш правоприемник в случай на придобиване, продажба, сливане или несъстоятелност.

7. Има ли други начини, по които Вашите Лични данни могат да бъдат споделени?
Може да изберете да споделяте определени Лични данни с физически лица или с обществеността чрез използването на Уебсайта. Например, Уебсайтът може да Ви даде възможност да споделяте публично информация чрез социални медии като Facebook, Instagram или Linkedin. Имайте предвид, че когато изберете да споделяте информация с приятели или с широката общественост, може да разкриете чувствителна информация или информация, от която може да се заключи, че е чувствителна. Винаги бъдете предпазливи, когато споделяте информация чрез Уебсайта. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за каквито и да било последици от споделянето на информация от Ваша страна чрез и извън Уебсайта.
Ако възнамеряваме да използваме Вашите Лични данни по начин, различен от целта, за която са били събрани, тогава ще поискаме Вашето съгласие преди такава употреба. Ако предложим да използваме Лични данни за цели, различни от описаните в настоящата Политика за поверителност, ще Ви предложим ефективен начин да се откажете от използването на Лични данни за тези други цели.

8. Как можете да получите достъп и да контролирате Вашата информация?
Имате право да бъдете информирани за личните данни, обработвани от нас, право на коригиране/изправяне, изтриване и ограничаване на обработката. Също така имате право да получите от нас в структуриран, общ и четим формат на Личните данни, които сте ни предоставили.
За да упражните някое от правата, посочени в настоящата Политика за поверителност, и/или в случай на въпроси или коментари, свързани с използването на Лични данни, можете да се свържете с нас на info@healthyswim.bg
Когато сте предоставили съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, която е била извършена преди оттеглянето му.
Винаги, когато оттегляте съгласието си, Вие потвърждавате и приемате, че това може да има отрицателно въздействие върху качеството на Сайта и/или Услугите ни. Освен това Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност по отношение на каквато и да е загуба и/или повреда на Вашите Лични данни, ако решите да оттеглите съгласието си.
Ако желаете да бъдете изтрити от нашата база данни, да ни информирате за промяна на адреса или друго, свържете се с нас и ще уважим искането Ви в съответствие с приложимото законодателство. За да премахнете името си от нашия списък за електронна поща, пишете ни на info@healthyswim.bg
Имате право да подадете жалба до Комисия за Защита на личните данни на адрес: kzld@cpdp.bg

9. Как съхраняваме и защитаваме Вашата информация?
След като получим Вашите Лични данни, ние ще ги съхраняваме в системите на нашия Уебсайт за бъдеща употреба. Разполагаме с физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и да помогнем за предотвратяване на неоторизиран достъп, да поддържаме сигурността на данните и да използваме правилно информацията, която събираме.
Ние ограничаваме достъпа до Лични данни единствено до нашите служители, изпълнители и агенти, които трябва да знаят тази информация, за да работят, разработват или подобряват нашите Продукти и услуги. Тези лица са обвързани със задължения за конфиденциалност и могат да бъдат подложени на дисциплинарни мерки, включително уволнение и наказателно преследване, ако не изпълняват тези задължения.
Съхраняваме Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за тяхната цел, или за допълнителен период, изискван от закона (ако има такъв). Можем да съхраняваме информацията по-дълго поради законови причини (например Личните данни могат да останат в резервни копия за разумен период от време) или както се изисква по закон. В противен случай съхраняваме Вашите Лични данни, докато не поискате да ги премахнем от нашите сървъри. Съхраняваме нашите дневници и други технически записи за неопределено време.

10. Как използваме бисквитки и други мрежови технологии?
Ние използваме „бисквитки“, за да обработваме информация, включително стандартна информация за интернет логове и подробности за моделите на поведение на посетителя при посещение на нашия сайт.
Това се прави, за да Ви предоставим по-добро преживяване и да улесним използването на определени функции. Бисквитките са малки файлове с данни, които сайтовете прехвърлят на компютри или устройства с цел съхраняване на данни и подобряване на функционалността на сайта. Ние съхраняваме тази информация в псевдоанонимизиран потребителски профил.
Ние не обработваме тази информация, за да идентифицираме отделните потребители или да я съпоставяме с други данни за отделния потребител.
Бисквитките се съхраняват на Вашето индивидуално устройство и Вие имате пълен контрол върху тяхното използване. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки, като промените настройките на Вашия уеб браузър. Вече запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Ако посетите сайта ни с деактивирани „бисквитки“, е възможно да не можете да използвате в пълна степен всичките му функционалности.

11. Събиране на информация от други лица
Уебсайтът може да съдържа връзки, които насочват към други уебсайтове или услуги, чиито практики за поверителност може да се различават от нашите. Препоръчваме Ви да се запознаете с разликите в техните политики за поверителност.

12. Информация за деца
Не събираме съзнателно информация от непълнолетни лица и спазваме всички приложими закони за защита на личните данни. Ако имате притеснения относно този Уебсайт или неговото Съдържание, желаете да разберете дали Вашето дете е получило достъп до нашето Съдържание, или желаете да премахнете личната информация на Вашето дете от нашите сървъри, моля, свържете се с нас на адрес info@healthyswim.bg. Нашият Уебсайт няма съзнателно да приема лична информация от лица под 13-годишна възраст, без съгласието на родител или настойник. В случай че открием, че дете под 13-годишна възраст ни е предоставило лични данни, ще положим усилия да изтрием информацията за детето. Ако смятате, че Вашето дете е получило достъп до нашия Уебсайт без Ваше разрешение, моля, свържете се с нас на info@healthyswim.bg.

13. Промени в настоящата политика
Може да преразгледаме тази Политика за поверителност в съответствие с промените в най-добрите практики, политиката на компанията или за да се съобразим с ново законодателство. Най-актуалната версия на тази Политика за поверителност регулира нашите практики за събиране, обработване и разкриване на лични данни. Ще уведомяваме за всички промени чрез публикуване на писмено известие на нашия сайт.
Използването на сайта и/или Услугите от Ваша страна след датата на влизане в сила на промените в Политиката за поверителност ще означава, че приемате Политиката за поверителност, както е променена.

14. Връзка с нас
При възникнали въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас на електронен адрес info@healthyswim.bg или на адрес Тенго ЕООД , гр.Пловдив, Околовръстен път Пловдив, Логистичен Парк „Марково“.