fbpx Skip to main content

5 химически фактора, които влияят върху

качеството на водата на плувните басейни 

Качествата на водата в плувните басейни, предназначени за обществено ползване, непрекъснато се променят. Причината е, че този тип съоръжения се използват ежедневно от множество посетители. Нещо повече – те са изложени на различни фактори от околната среда денонощно. 

Осъществяването на мониторинг и контрол върху химичния състав на водата е гаранция за поддържането на отличните ѝ качества и баланс. Оттук клиентите или ползвателите на басейна и другите водни съоръжения, ще бъдат предпазени от всякакви рискове, а водата ще е винаги кристално чиста. 

За да се гарантират оптималните  химически параметри на водата, те следва да се измерват регулярно. В най-добрия случай 24/7 с помощта на интелигентни технологични решения като HealthySwim.

Има 5 химически фактора, които имат решаващо значение за безопасността на водата в басейна и гарантират здравето на посетителите им. Тях разглеждаме накратко в следващите редове на статията, която екипът на HealthySwim подготви по темата. 

Оптимални нива на pH 

pH е показател, който се отнася до киселинността на водата. При употреба на различни химикали, използвани с цел контрол на замърсявания, нивата на pH се повишават. В оптималния случай стойностите му следва да са между pH = 7,0 и  pH = 7,2. В този случай говорим за чиста неутрална вода – цел, към която всеки собственик на басейн следва да се стреми.

Алкалност на водата

Алкалността е тясно свързана с нивото на pH. Общата алкалност на водата в басейна се отнася до способността ѝ да устоява на промените в нивото на pH. С други думи, добрият алкален баланс на водата се отчита тогава, когато се поддържат оптимални стойности на pH. Допустимите параметри на алкалността на водата в басейна следва да са  между 80 и 200 PPM. 

Калциева твърдост

Високото съдържание на калций във водата е причина за образуването на котлен камък, който води и до видима промяна в качествата на водата – наблюдава се потъмняването ѝ. В обратния случай – при ниски нива на калций, се наблюдава корозия на облицовката на басейна. 

Ниското съдържание на калций ще атакува металните компоненти, в т.ч. топлообменници, фитинги и тръби, през които водата преминава. Това е предпоставка за поява на течове и/или увреда на компонентите на басейновата система. За най-добри нива на калциева твърдост говорим тогава, когато измерванията са между 80 и 200 PPM.

Разтворени във водата метали, които оцветяват водата 

Във водата се съдържат множество метали – желязо, мед, манган, които влияят върху нейния цвят, водят до образуване на петна по стените на басейна и други. 

Желязото, съдържащо се във водата например, е безцветно. Този минерал обаче реагира веднага с хлор и други окислители, като предизвиква ръждивочервен цвят на водата, също и оцветява повърхността на басейна в червеникаво. Желязото може да бъде внесено в басейна чрез пълненето му от водоизточника. Затова е важно наличието му да се следи стриктно. 

Медта, от своя страна, е друг минерал, който предизвиква оцветяване на водата в басейна в зелен цвят. Наличието на мед във водата може да има въздействие и върху плуващите в басейна, предизвиквайки оцветяване на ноктите или косата им. Медта попада във водата вследствие на корозионни процеси в медните нагреватели и/или по аналогичен начин с желязото – чрез пълнене. 

Манганът може да промени цвета на водата от розово до наситено лилаво, в зависимост от количеството му. Манганът навлиза или от водоизточника, по естествен път или след добавяне на калиев перманганат за пречистване. Оцветяващият ефект на мангана във водата или повърхността на басейна може да се контролира при пълненето на басейна или чрез осъществяване на превантивна поддръжка. 

Общо разтворени във водата твърди вещества 

Общото количество на всички разтворени твърди вещества се отнася до количеството на минерали, метали, соли и замърсители, намиращи се във водата. В състава им влизат много и различни химични съединения, сред тях някои от които по-вредни от други. 

Например наличието на сол (натриев хлорид) във водата не би било проблем за качествата ѝ, тъй като солта се внася в басейна силно разтворена, но калциевите съединения и в ниски нива могат да са проблем.

Високите нива на разтворени във водата твърди вещества може да резултират в мътност на водата, трудно поддържане на водния баланс, намален ефект на използваните дезинфектанти и други. 

Най ефективният метод за измерване на всички тези стойности са фотометричните тестери. Един от най-добрите на пазара и препоръчвани от нашия екип е немският PoolLab® 2.0, който предлага три паралелни измервания за професионален анализ на вода в плувни басейни и спа центрове. PoolLab® 2.0  е тестер за вода, който е с Bluetooth®, вграден WiFi и автоматично синхронизиране на данни с облак.

Оставете коментар