fbpx Skip to main content

Екологично и икономично управление на уелнес и спа бизнеса

Как да управляваме бизнеса си по-ефективно?  Това е фундаментален въпрос, а причините, поради които трябва да се намали общото потребление на енергия и ресурси, както и зависимостта от тях са много. Знаете ли, че в последните 100 години средната температура в глобален план се е повишила с 0,7°C като последните 8 години са най-топлите в цялата  история на човечеството, през която се наблюдава и записва този показател?

Учените и експертите от цял свят са единодушни, че промените в климата, с които се сблъскваме сега, са резултат от човешката намеса и развитие основно заради отделянето на вредни емисии. А най-много вредни емисии се отделят при производството на електрическа енергия.

В този смисъл екологичното и икономичното управление е тясно свързано с устойчивото развитие, към което се стремят много индустрии, а уелнес и СПА бизнесът не е изключение.

До скоро към концепцията за устойчиво управление се придържаха предимно промишлените компании. Но днес започват да поемат отговорност все повече големи хотелски вериги и СПА центрове. За това допринасят и предпочитанията на клиентите – все повече хора осъзнато поемат отговорност за опазване на природните  ресурси и околната среда.

От къде да започнем? За начало трябва да се проследят и преценят текущите показатели за енергийното потреблението в уелнес и СПА комплекса, на база на които да се вземе решение какви мерки да се предприемат с цел спестяване на енергия в различните части на бизнеса.

Целеполагане

Това е процесът по установяване на цели, за да се стимулира намаляването на разходите.

Това може да стане като се наемат консултанти, които да преценят какви мерки да се предприемат, за да се намали потреблението на енергия. Това са специалисти, които ще направят обследване и одит на обекта и ще предложат варианти за „безплатни“, „евтини“ и „скъпи“ мерки, с които да се пести енергия.  Първо се реализират безплатните мерки като консултантите дават препоръки как да се проведе обучение за повишаване на осведомеността на персонала, експертни препоръки и съвети и съгласуват целите.  Консултантите поемат отговорността за мониторинга и сравнението на потреблението с целеви показатели, които да предоставят необходимата информация, за да се прецени ефективността и резултативността на предприетите мерки.

Системи за смарт контрол в помещенията в уелнес и спа комплексите

Тези системи контролират част от осветлението или цялото осветление в помещенията, отоплението и климатизацията, а също и електрическите системи, които обслужват уредите в уелнес и СПА комплекса. В помещенията, които не се използват към определен момент ,тези системи за контрол може да поддържат по-ниска температура, която е малко по-ниска от необходимата за комфорт температура спрямо сезона или региона.  Поддържането на по-ниска температура дава възможност да се създаде комфорт бързо при необходимост, а също и да се избегне образуването на конденз например. Това също ще намали разходите за енергия.

 

 

Оставете коментар