fbpx Skip to main content

Как да подготвим басейна за предстоящия сезон

Когато се подготвят за предстоящия сезон, много собственици и оператори на басейни правят грешката да оставят всичко за последния момент. Отлагането е често срещан навик в различни аспекти от живота на хората – от пазаруването до смяната на крушките в дома. Когато обаче става въпрос за почистване на басейна е изключително важно да се погрижим за всеки механизъм и елемент, който осигурява чиста вода през цялото лято. Капаците на скимерите, кошниците на скимерите, капаците на главния изпускател, дюзи и други видими елементи са от съществено значение. Но също така е от решаващо значение да се инспектира оборудването в помпената станция, включително филтрите, помпите, електрическите табла, тръбите и клапаните, за да се предотвратят всякакви проблеми по време на плувния сезон. В много отношения експлоатацията на плувния басейн може да се сравни с тази на автомобил.

Всички знаем, че е необходимо автомобила да се поддържа редовно, за да се предотврати повредата му. По същия начин когато се питаме как да подготвим басейна правилно за предстоящият сезон трябва да обърнем внимание на няколко важни детайла. Задължително е да се провери помпата, филтрите и другите компоненти, за да се избегнат всякакви проблеми. Почистването и проверката на филтъра е важна, за да се предотврати мътната вода или неправилно функциониране на басейна. Смяната на клапаните (гумите в случая на автомобила) на басейна е необходима, за да се предотвратят течове, запушвания и повреди на помпата. Балансирането на състава на водата е от съществено значение за чист и бистър басейн. Основното предизвикателство, с което се сблъскваме при поддръжката на басейна, е постигането на правилния химичен баланс на водата. Въпреки че много хора свързват хлора с почистването на басейна, той унищожава само част от бактериите и микроорганизмите. Поддържането на правилния баланс на водата в басейна всъщност е това, което прави кристална и чиста вода. Затова постигането на правилния химичен баланс на водата е от съществено значение.

Провеждането на редовни тестове на водата за седем основни елемента е изключително важно.

Това са:

  • Свободен хлор – това е количеството хлор, измерено като част на милион (ppm), намиращо се в басейна за унищожаване на вредните микроби и неутрализиране на замърсителите. Той все още не се е свързал с микробите или химикалите във водата.
  • Общ хлор – общото количество хлор в басейна
  • Комбиниран хлор – това е вредният хлор в басейна, който се нуждае от отстраняване. Изчислява се с формулата  „Общ хлор минус свободен хлор = комбиниран хлор“. Комбинираният хлор се образува, когато свободният хлор се свърже със замърсителите по време на дезинфекцията. Наличието на комбиниран хлор показва, че замърсителите са налице и че те активно се неутрализират. Чистият, дезинфекциран басейн съдържа минимални количества комбиниран хлор.
  • PH – това е съотношението между киселинността и основата на водата в басейна, като допустимият диапазон е от 7,2 до 7,8, а предпочитаният е 7,2 до 7,4.
  • Алкалност – това е способността на водата да се противопоставя на промените в PH. Алкалността играе ролята на котва за РН, затова е важно да се осигури правилната алкалност и от там да се поддържа по-лесно РН
  • Калциева твърдост – калцият е единственият желан минерал във водата в приемлив диапазон от 200-400 ppm. Ниското съдържание на калций е корозивно, а високото му съдържание води до образуване на котлен камък.
  • Цианурова киселина – тази киселина е стабилизатор и е от съществено значение при външните басейните, като основното й предназначение е да предпазва хлора от изпаряване при по-високи от 30 градуса температури. При вътрешните басейни високите стойности водят до маскиране на хлора, което означава необходимост от повече хлор, за да се гарантира, че процесът на унищожаване на бактериите протича правилно. При тестването на цианурова киселина във външни басейни са допустими стойности между 30 и 50 ppm. Под 30 хлорът ще изгори, а над 50 ppm ще повлияе отрицателно на хлора, което ще доведе до нужда от повече хлор, което от своя страна ще повиши нивото на циануровата киселина, тъй като повечето използван хлор (трихлор/дихлор, гранули или таблетки), съдържа цианурова киселина като част от състава си. При тестването на циануровата киселина във вътрешните басейни предпочитаната стойност е 0.

Почистване за предстоящия плувен сезон

Когато си задаваме въпроса как да подготвим басейна за предстоящия сезон, едно от основните неща е почистването. Когато се почиства плувния басейн, обикновено се предполага, че единственото нещо, което трябва да се направи, е да се отстрани мръсотията от филтъра. Почистването на басейна обаче има и много други аспекти, като например почистване на стените, за да се предотврати развитието на водорасли. Всички полепнали спори трябва да се изчистят основно. Важно е да се почисти около светлините и отворите за връщане, тъй като там има възможност за образуването им.

Почистване с прахосмукачка – този процес трябва да се извършва бавно, за да се почисти основно целия под.

Ако бързате, може да вдигнете малките замърсявания във водата и да не успеете да изчистите всичко. Ако басейнът е мръсен, почистете с прахосмукачка всички боклуци, за да не блокират филтъра или помпата за басейна.

Не промивайте обратно филтъра всеки път, когато използвате прахосмукачката. Манометърът на филтъра ще ви покаже кога е настъпило времето за обратно промиване. Ако правите обратна промивка твърде често, по-скоро ще повредите филтърния материал (пясък или стъкло), отколкото да почистите басейна.

Тестване

Тестовете предоставят информация за текущото състояние на водата. Те също така дават насоки за това какви химикали да се добавят и колко да се добавят, за да се приведат отделните показания в приемлив диапазон. Химикалите трябва да се добавят в правилните количества след измиване и обратно промиване (ако е необходимо). Не е необходимо да добавяте твърде много или да прекалявате. Това няма да доведе до по-задоволителни резултати. То само ще ви струва допълнителни средства за коригиране при последващото тестване или  опит за балансиране на водата.

Повторение на процеса

Най-добрият начин да поддържате басейна си чист и здравословен е да повтаряте процесите (ежедневно, ако е възможно). Колкото повече повтаряте проверката, почистването и третирането, толкова по-чист ще бъде басейнът ви. Също така ще откриете, че повторението намалява количеството вложена работа и стабилизира водния баланс, което прави почистването по-здравословно и удовлетворяващо.

Балансиране

Как да подготвим басейна така, че водата да бъде балансирана?

Водата трябва да бъде балансирана. Това отнема време и търпение, но наличието на чиста вода ще гарантира, че останалата част от системата функционира правилно и ще имате по-малко проблеми по време на плувния сезон.

Балансът на водата се отнася до правилното съотношение на минералите и химическите компоненти в съотношение с PH , което предотвратява корозията на водата и образуването на котлен камък. Тестването и балансирането на водата в басейна осигурява индекса на насищане за изчисляване на правилните стойности и необходимите добавки.

 

Оставете коментар