fbpx Skip to main content

6 Начина за намаляване въздействието на плувния басейн върху околната среда чрез използване на високи технологии

Плуването е чудесен спорт, а басейните допринасят за приятното изживяване на плуващите. Но в своята същност те не са особено екологични. Използването на подходящо оборудване може да намали екологичния отпечатък и да спести средства.  Съвременните технологии и иновациите при производството на оборудване за басейни вече позволяват да се автоматизират все повече елементи на басейна. Това дава възможност да се намали времето за поддръжка , а управлението да се извършва само с едно натискане на бутон  на смартфона, таблета или компютъра. Преди да изберем оборудването за басейна е важно да проучим доставчика и дали инвестира в екологосъобразни технологии и е социално отговорен в своята дейност към клиенти, служители и всички заинтересовани лица. Важно е също да сме наясно инвестицията, която правим  за закупуване на оборудването за басейна с каква възвръщаемост ще бъде като вземем предвид не само цената, която плащаме за първоначалното й закупуване, но и цената за поддръжка  и експлоатация.

И така внедряването на технологии изброени по-долу може да допринесе за намаляване на потреблението на електроенергия и вода и да направи плувното ни съоръжение по-екосъобразно и същевременно здравословно:

  • Автоматизирани системи за управление на качеството на водата. Те използват сензори и апликация за наблюдение и регулиране на параметрите на качеството на водата в реално време. Дозират автоматично необходимото количество химикали и поддържат баланса между рН и алкалността на водата. По този начин оптимизират пречистването на водата и намаляват консумацията на химикали. Химикалите освен, че имат отрицателен ефект върху околната среда с течение на времето разходите за придобиването им се увеличават. Използването на системи с електролиза, хидролиза и UV  осигурява идеално чиста и здравословна вода при много ниска концентрация на сол. Те осигуряват контрол и мониторинг по всяко време чрез отдалечен достъп .
  • Филтриращи помпи с променлива скорост, които започват да навлизат на пазара на басейни. За разлика от традиционните, които винаги работят с една и съща скорост, помпите с променлива скорост работят с намалена скорост по-дълго време и консумират по-малко енергия. По този начин се спестява електроенергия до 85%, а инвестицията в помпата се изплаща за около 3 сезона. Т.е при еквивалентна електрическа мощност е по-ефективна и има по-голям дебит от класическите помпи. И ако се комбинира с касетъчен филтър се постига най-добър ефект. И това отделно намалява въглеродния отпечатък на басейна.
  • Покривало за басейна-  с него  се намаляват  количеството листа и мръсотия, които попадат в басейна. По този начин водата  остава по-чиста за по-дълго време и се намалява нуждата от  употреба на продукти за дезинфекция. Друго ключово предимство е намаляване загубата на топлина от водата, особено през нощта. Покриването на басейна вероятно е първата екологична стъпка, която трябва да се направи, за да се намали консумацията на енергия за отопление, загуба на вода от изпарение и химикали, като по този начин намаляват и оперативните разходи.
  • Термопомпа с пълна инверторна технология. Благодарение на тази технология термопомпата се адаптира към външните метеорологични условия в реално време и поддържа желаната температура на водата при минимални разходи. Това води до спестяване от сметките за електроенергия и намаляване на емисиите на парникови газове с до 60%. Тя е изключително тиха и балансът между топлинен комфорт и икономия на енергия е прецизно настроен.
  • Употреба на касетъчни филтри. По-голяма част от басейните са оборудвани с пясъчни филтри. Въпреки, че те са сравнително ефективни и рентабилни в момента на закупуване, не са най-екологичният вариант. Най-добрият избор от гледна точка на околната среда е касетъчния филтър. Има два пъти по-фина филтрация от пясъчните филтри не е необходимо обратно промиване на всеки 15 дни. Достатъчна е струя вода, веднъж или два пъти годишно. В резултат на това всяка година се спестяват до 6 000 литра вода, а в околната среда не се отделят химикали. Освен това тези филтри се монтират много лесно, заемат много по-малка площ на земята и изискват много малко поддръжка.
  • Икономия на електроенергия с LED технология. Осветлението на басейна допринася за естетиката му, а интелигентните LED светлини са много икономични и спестяват до 90% електроенергия.

 

Оставете коментар