fbpx Skip to main content

Съществуват ли и какви са негативните екологични аспекти при управление на басейна?

В последните години се наблюдава значителен ръст в изграждането на нови басейни и увеличаване на ползването им както у нас, така и по света. Басейните служат за развлечение, релакс и различни спортни дейности. Използват се активно както през летния сезон, така и целогодишно при това от широк кръг потребители. 

Днес, когато екологичното управление и устойчивост във всяка една обществена дейност в глобален план представлява наболяла тема, няма как да не обърнем внимание на този аспект и по отношение на стопанисването на басейна.

В следващите редове се фокусираме върху негативните екологични аспекти, с които се свързва управление на басейна. Факт е, че те съществуват и се отнасят главно към потреблението на водните ресурси, употребата на химични препарати за гарантиране качеството на водата и не на последно място – с разходите на електроенергия.

Потребление на водни ресурси

Дейностите, свързани с потребление на водните ресурси, са ключови за оптималното функциониране на който и да е басейн. Те следва да бъдат планирани правилно и да се осъществяват по начин, който свежда до минимум разхода на ресурсите. Тук имаме предвид процесите по филтриране, почистване, проверка за течове и потенциални загуби на вода от басейна.

Загубите на вода идват от естествените процеси като например изпарението на водата под въздействието на слънчевите лъчи при откритите басейни. При отоплението на закрити басейни водата също се изпарява, което пък налага и инвестиране в добра вентилационна система. 

Загубите на вода от изпарение на открити басейни могат да бъдат намалени до 200 л/дневно с употреба на покривала за басейни. Икономиите могат да достигнат и до 1000 л/дневно, когато става въпрос за отопляеми закрити басейни. Цифровите данни тук и по-долу са изчислени на база голям 25-метров плувен басейн. 

Оптималната честота на промиване на басейна може да намали потреблението на вода с над 50%. Това означава да се проследи  налягането във филтъра, а не на фиксирани интервали, на които да се извършва процеса. Изчислено е, че обратното промиване на пясъчен филтър за пет минути на всеки три дни (вместо веднъж дневно за същото време), има същия ефект, но резултира в много по-големи икономии. Изразено в цифри, това са 1500 л/дневно или 550 кубика вода на годишна база

Употребата на химикали за третиране на водата

Изисква се правилна и отговорна употреба на различните видове химикали, които при контакт с водата имат способността да образуват опасни съединения, изхвърляни в последствие обратно в околната среда.

Осъществяването на постоянен мониторинг и контрол по отношение на филтрацията и дезинфекцията може значително да намали необходимостта от добавяне на хлор в басейна. Ултравиолетово дезинфекциране на водата може да намали употребата на хлор с до 30%. Също така се минимизира и необходимостта от доливането на вода, необходима за да се разредят страничните продукти на хлора. 

Съвременните технологии използват напълно безвредни методи за третиране на водата, които ограничават и/или дори елиминират употребата на химически препарати. По този начин негативните екологични аспекти, свързани с употребата им както е при конвенционалното третиране на басейните, се елиминират. Healthy Swim е пример за технологично решение от този тип. 

Енергопотребление на водните съоръжения

Употребата на правилните машини и оборудване, както и редовното им техническо обслужване представляват важна част от устойчивото управление на басейните. Тук трябва да споменем употребата на инверторните термопомпи за басейни с променлива скорост, които са доказаното енергийно- ефективно решение.

Съвременните термопомпени системи, използвани за отопление на басейни, могат да намалят потреблението на ток с до 80%. Разбира се, това не е универсален отговор на въпроса колко може да ми спести термопомпа с променлива скорост. Необходимо е да бъдат съобразени редица фактори. В тази статия в блога ни говорим повече за термопомпи за басейни, принципът им на работа и предимствата им по отношение на енергийната ефективност. 

Употребата на покривало за басейн е ключово и за енергийната ефективност. Според данни от доклада Best Environmental Management Practice in THE TOURISM SECTOR потреблението на енергия за отопление и вентилация може да бъде намалено с между 10% и 30% благодарение на използването на покривало за басейн. 

Управление на басейн – Заключение

Оптималното управление на басейна е ключово, за да се постигне максимум икономия от гледна точка на потреблението на ресурси. Също така по този начин собствениците и управители на водни съоръжения като басейни, спа центрове и други помагат за минимизиране на негативните екологични аспекти, произтичащи от тази  дейност. 

*В статията са цитирани данни от: Styles D., Schönberger H., Galvez Martos J. L., Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector, EUR 26022 EN, doi:10.2788/33972

Оставете коментар