fbpx Skip to main content

Качеството на водата в обществените басейни – нормативни изисквания и контролни органи в България

В България съществуват редица изисквания и стандарти, с които да се гарантира качеството на водата в басейните, сигурността на съоръженията, качеството на препаратите за третиране.

Повече за отделните стандарти и нормативни изисквания разказваме в тази статия, а в следващите редове се фокусираме върху нормите и разпоредби на национално ниво, които са задължителни.

Предстои да направим кратък преглед на Наредба 34 за Хигиената на спортните обекти и екипировка. Оказва се, това е единственият нормативен акт, действащ у нас, чиито разпоредби са насочени към качеството на водата в обществените басейни

Какви са изискванията за качеството на водата в обществения басейн?

Откритите и закрити плувни басейни се посещават от множество хора. За да се гарантират безопасността и здравето на плуващите в тях, е важно същите да се стопанисват отговорно – да бъдат поддържани с отлична хигиена. 

Наредбата определя конкретни стойности относно химичния състав на водата. Те следва да бъдат следени всеки ден от отговорните лица, стопанисващи съответните обществени басейни.

Изискванията са да се проверяват следните елементи, както и границите им – това гарантира за здравословната среда в басейна: 

 • pH – между 6,5 и 8,5; 
 • Окисляемост (перманганатна) в мг/дм куб. кислород – до 3,0;
 • Водата не трябва да съдържа амоняк и нитрати
 • Количествата желязо и манган в мг/дм куб. до 0,1 за всеки
 • Да няма наличие на токсични вещества, по-голямо два пъти от нормите, прилагани по отношение на питейната вода
 • Остатъчен  активен хлор – в мг/дм куб от 0,2 до 0,6 (свързан) и мг/дм куб от 0,2 до 0,5 (свободен). 

По отношение на микробиологичните качества на водата, които пък осигуряват епидемиологичната ѝ безопасност, следните параметри и съответните им стойности не бива да се надвишават: 

 • Ешерихия коли-титър и общ коли-титър – повече от 100 мл, микробно число – до 100 колонии; 
 • Стафилококов титър – повече от 10 мл;
 • Ентерококов титър – повече от 50 мл.

Контролен орган по изпълнение на Наредбата е РЗИ/ХЕИ, като всеки обществен басейн подлежи на проверка веднъж месечно. Контролните органи, установили нарушения, свързани с отклонения в нормите, могат да преустановят експлоатацията му. В зависимост от степента на отклонение, могат да бъдат дадени препоръки за смяна на водата и/или обеззаразяване.

Какви са изискванията за поддръжка на обществените басейни? 

Установените нормативни изисквания относно поддръжката на самите басейни и зоните около тях, включват: 

 • Всекидневно почистване и дезинфекция на санитарните възли, съблекалните и душовете, които обслужват посетителите на басейна. За гарантиране на по-голяма хигиена наредбата предвижда душовете да бъдат разположени така, че да се осигури задължително минаване през тях преди влизане в басейна; 
 • Подмяна на водата в обществения басейн – в случай че водата се пречиства посредством специализирани съоръжения и се обеззаразява редовно, тя може да се използва до 45 дни. При условие че няма пречиствателни съоръжения и/или те не работят поради някаква причина, водата следва да се подменя всяка седмица, като същевременно се обеззаразява редовно; 
 • При всяка подмяна на водата в басейна следва да се извършва и механично почистване на стените и дъното на басейна; 
 • При закритите плувни басейни има изискване и за температурата на въздуха в помещенията – съгласно наредбата тя не трябва да е повече от 1-2 градуса от тази на водата (между 24-27 градуса по Целзий).

 

Оставете коментар