fbpx Skip to main content

Как да се предпазим от стоки, които не са сертифицирани по действащите норми и регулации? Къде и как да проверим дали стикера “СЕ” отговаря на европейските изисквания?

Както вече сме споменавали, Европейският съюз (ЕС) има редица изисквания за качеството на продуктите, които се внасят и се продават в страните членки. Това важи с пълна сила за филтърните помпи за плувни басейни, които трябва да са сертифицирани по технически параметри за качество, безопасност и енергийна ефективност, за да са годни за продажба в България и другите страни членки на съюза.

 

Основната цел на тези правила е защита правата на потребителите. Съответствието с различните сертификационни схеми, което се комуникира визуално с различни знаци и маркировки като, например, маркировката “СЕ”, спестява време и усилия. По този начин потребителите биват информирани, че сертифицираните продукти отговарят на важни минимални технически изисквания независимо къде по света са произведени.

 

Въпреки че рискът да попаднете на продукти, които не са сертифицирани е сравнително малък, той все пак съществува на българския пазар. За да знаете как да го избегнете, представяме на вашето внимание информация относно най-важните сертификационни схеми, на които филтърните помпи трябва да отговарят.

Маркировката “СЕ”

Маркировката “СЕ” е задължителна за филтърните помпи за басейни. Тя трябва да се вижда ясно върху самия продукт и/или опаковката му и декларира, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС. 

За да имат право да поставят маркировката върху продуктите си, производителите първо трябва да ги сертифицират с помощта на независим нотифициран орган. Процедурата по оценка, която органът извършва, цели да провери дали дизайна, производството и функционирането на съответния продукт съответстват на правилата на ЕС. След като процедурата по оценка е успешно премината, независимият орган издава на производителя производствен сертификат за съответствие, на базата на който се поставя маркировката “СЕ”. Както вече сме писали, потребителите имат право да поискат от производителя или дистрибутора да представи и производствения сертификат за съответствие на избрания от тях модел филтърна помпа. По този начин те могат да се уверят, че продуктът наистина отговаря на изискванията на ЕС и има право да носи маркировката “СЕ”.

Сайтът на Европейска комисия предупреждава, че някои сертифициращи органи, които обаче не са нотифицирани органи съгласно правото на ЕС, издават сертификати в области извън тяхната компетентност. Тези сертификати, които често биват описвани като доброволни сертификати, се издават без проверки на продуктите и не са обхванати от действащото законодателство. Поради тази причина, така наречените доброволни сертификати не трябва да се бъркат със сертифицирането за оценяване на съответствието, извършвано от нотифицираните органи в рамките на тяхната област на компетентност. Потребителите също така трябва да знаят, че не е приемливо доброволните сертификати да носят маркировка „СЕ“.

Как да разберем дали даден сертификат за съответствие CE е валиден?

Когато един производител поставя маркировката “CE” върху даден продукт, той поема пълната отговорност за неговото съответствие с всички изисквания за безопасност. За съжаление, поради фалшифициране или злоупотреба с маркировката “СЕ”, никога няма 100% гаранция, че продуктът, носещ тази маркировка, е безопасен. На ниво ЕС се предприемат законодателни действия за заздравяване нa системата, състояща се от производители, вносители, дистрибутори, нотифицирани органи и органи за надзор на пазара. Новото законодателство има за цел да намали тежестта върху бизнеса, като същевременно гарантира високо ниво на безопасност.

Междувременно, потребителите могат да се консултират с бази данни, предоставени от сертификационни фирми с добра репутация. Такъв пример е TUV Rheinland, които предоставят на потребителите възможност да проверят база данни със сертификати, издадени от фирмата. 

Как мога да проверя дали даден сертификат за съответствие е фалшив?

Като първа стъпка, потребителите могат да проверят номера на сертификата в база данни или да изпратят запитване по имейл до издаващата компания. Ако в отговора си издаващата компания не предостави никакъв метод за проверка, можете да приемете, че документът е невалиден.

Маркировки за енергийна ефективност

Европейският съюз е установил стандарт за Международна енергийна ефективност (IE) с четири класа: IE1 (най-ниския), IE2, IE3 и IE4 (стандарт за по-напреднала технология и супер премиум клас решения, които обикновено се отнасят към по-специалните приложения). От лятото на миналата година в България важат нови правила за филтърните помпи, предназначени за употреба в плувни съоръжения, според които всички енергопотребяващи помпи трябва да отговарят на стандарт за енергийна ефективност IE3 или IE4. Уреди от по-ниските класове не би трябвало да са налични българския пазар. Маркировката за енергийна ефективност обикновено се разполага някъде на продукта.

Както вече сме обсъждали, филтърните помпи от по-висок енергиен клас, обикновено изискват по-голяма първоначална инвестиция. В средносрочен и дългосрочен план, обаче, тези съоръжения са по-икономични и реално пестят на инвеститорите усилия и средства. Например, филтърните помпи с променлива скорост потребяват над 60% и дори до 80% по-малко електричество от някои базови модели. Освен с намалени годишни експлоатационни разходи, помпите с клас IE3 обикновено се отличават и с по-високи експлоатационни характеристики – факт, който никак не е за пренебрегване като се има предвид важната роля на филтърните помпи в поддържането на плувните съоръжения във вид, в който те да са приятни и безопасни за ползване.

В заключение, независимо дали обмисляте покупката на филтърни помпи за малко плувно съоръжение за частно ползване или за голям обществен плувен комплекс, е важно да обърнете внимание дали разглежданият продукт е сертифициран според всички изисквания за качество, безопасност и енергийна ефективност. Избирайки сертифицирани и ясно обозначени продукти, се предпазвате от скъпоструващи грешки под формата на продукти без необходимото качество. 

 

Оставете коментар