fbpx Skip to main content

Как да намалим загубите и оптимизираме управлението в плувните басейни? Препоръки и анализ на ЕС

 

Забързани и угрижения от ежедневните оперативни проблеми, остава ли ви време да се замислите как да оптимизирате управлението на басейна? В тази статия ще разгледаме едни от  най-добрите практики, които  ЕС препоръчва да се следват. Тя е базирана на извадка от доклада на ЕС, озаглавена „Най-добри практики за управление на околната среда в туристическия сектор“, който може да бъде изтеглен от http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf.

Рядко се замисляме за отрицателното въздействие върху околната среда в следствие на лошото управление на плувните басейни, но данните показват, че това е основна причина те да разхищават вода, използват прекомерно количество енергия и химикали за дезинфекция. Например един 25-метров закрит отопляем плувен басейн (300 m2 ) губи 21 000 литра вода седмично само чрез изпарения (при условие, че температурата на водата е 28°C, температура на въздуха 29°C и относителна влажност 60%) (Business Link, 2011 г.). Това се равнява на 30 литра на гост на вечер в хотел със 100 гости. Въпреки че този пример се отнася за сравнително голям плувен басейн, важно е да се отбележи, че той не включва потреблението на вода за обратна промивка, което може да бъде почти същото или дори по-голямо (виж Фигурата по-долу) Ecotrans правят изследване и установяват, че в хотелите и къмпингите при използването на плувни басейни  потреблението е средно 60 литра на човек на вечер. Това предполага, че използването на плувни басейни увеличава потреблението на вода средно с 60 литра на гост/нощ. Фигурата по-долу илюстрира разпределението на потреблението на вода в стандартен обществен комплекс с плувен басейн. Основните процеси, които са  включени са обратно промиване, душовете, загубите от изпарение и течове. Водата, използвана около съоръженията  (напр. кафенетата), може да не е включена в отчета за водата в района на басейна.

 

Разпределение на потреблението на вода по процеси и зони  в стандартен обществен басейн

 

Дезинфекцията на плувните басейни обикновено се извършва с помощта на хлор( съединения като калциев хипохлорит или натриев хипохлорит). Хлорните съединения реагират с органичните вещества и образуват хлорамини, които са  страничен продукт от дезинфекцията и са основен източник на дразнениеята на очите, кожата и затрудняват дишането. Когато се добавят в големи количества, те могат да образуват трихалометани, които пък са канцерогенни. Хлорните съединения се изпаряват в атмосферата, но също така се съдържат във водата от обратната промивка на филтъра, която е вредна за сладководните екосистеми и трябва да се изхвърля в канализационната система само след специална обработка или рециклиране. Добавките като медни соли, които заместват добавянето на хипохлорит, също са свързани с токсичност за околната среда.

 

Експлоатацията на плувните басейни изисква електроенергия за филтрите, помпите за обратна промивка, осветление, а в някои случаи и за подгряване на водата, отопление и вентилация. ÅF-Energikonsult AB (2001 г.) изчислява, че системите за плувните басейни в хотелите консумират от 45 000 kWh до 75 000 kWh на сезон. Конкретно за отоплението на басейна Ochsner (2008 г.) оценява стандартното потребление на 50 – 150 W/m2 за закрити басейни, 50 – 200 W/m2 за басейни, разположени на защитено/закрито място, 100 – 300 W/m2 за басейн на частично защитено/закрито място и 200 – 500 W/m2 за басейн на открито и незащитено място. Carbon Trust (2005 г.) изчислява, че стандартен обществен развлекателен център с 25-метров басейн консумира повече от 1500 kWh/m2 годишно, 65 % от които се изразходват за отопление и вентилация на басейна. Вентилацията на закритите плувни басейни често води до значителни топлинни загуби заради изхвърлянето на топлия влажен въздух в атмосферата. В закритите плувни басейни скоростта на обмен на въздуха може да достигне 4-10 смени на час (Carbon Trust, 2005 г.). Освен това затоплянето на водата за душовете консумира големи количества енергия (раздели 5.1 и 5.2). според Carbon Trust (2009) при поддръжката на сградите се изразходват 35-50 % от експлоатационните разходи на съвременните закрити плувни басейни.

Какви действия или добри практики може да предприемем?

 

В таблицата по-долу са обобщени основните мерки от най-добрите практики на ЕС  за намаляване на потреблението на вода, енергия и химикали в плувните басейни.

 

АспектМерки съгласно най-добрите практикиПриложимост
УправлениеНаблюдаване потреблението на енергия, вода и химикалиВсички басейни
ДезинфекцияЕстествени басейниБасейни с по-малка консумация
 Изискване потребителите да преминават през вана за кракаВсички басейни
 Почистване на околното пространство от отпадъци
 Оптимизирано дозиране на хлораВсички басейни с хлор
 Електролиза, озониране или UVВсички басейни
Водна ефективностНаблюдаване потреблението на вода
 Oптимизирана честота и време на обратното промиване
Рециклиране на водата за обратно промиване
Повторно използване на водата за обратно промиванеПри недостиг на вода
Душове с нисък разход, управлявани от таймерДуш зона
Енергийна ефективностОсигуряване на добра и изолирана конструкция на сградатаВътрешни басейни
Разполагане на слънчево и защитено мястоВъншни басейни
Избягване на прекомерна температура на водатаОтопляеми басейни
Правилно използване на покривалото на басейнаВсички басейни
Контрол за циркулацията на водата при поискване
Слънчево или термопомпено отопление на водатаОтопляеми басейни
Контролирана вентилация с рекуперация на топлинаВътрешни басейни

 

Решениeто за изграждане на басейна и подходящия дизайн са едни от най-основополагащите детайли, въпреки че тези решения може да са  продиктувани и от пазарни съображения. На първо място не е задължително басейнът да бъде разположен на територията на хотела, съществуват и варианти за съвместно ползване на басейн или използване на басейни в съседни заведения или местни центрове за отдих. По отношение на дизайна на басейна, откритите, неотопляеми, естествени басейни са вариантът с най-малко въздействие върху околната среда. Където е възможно, естественият басейн е най-добрият вариант, особено за открити басейни със сравнително кратък сезон . Ако басейнът е интегриран в проекта на сградата, е добре да се създаде необходимата инфраструктура за повторно използване на водата от преливниците на басейна и от обратната промивка на филтъра за промиване на тоалетните и др. Освен това висококачествени прозорци с двоен или троен стъклопает и щори за отразяване на пряката слънчева светлина (ако е необходимо), висококачествено уплътнение и внимателно проектирани входни зони, за да се сведе до минимум течението са препоръчителни мерки за оптимизация на разходите. Интелигентни  и модерни системи за дезинфекция и отопление на басейна трябва да бъдат заложени в проекта, макар че могат да бъдат монтирани и допълнително. Откритите басейни например също може да се преустроят в естествени басейни сравнително лесно .  Около басейна е препоръчително да се монтират дренажни прегради за събиране и рециркулация на преливащите и пръскащите води. Инсталирането на озонов генератор или ултравиолетова (UV) система може да намали необходимостта от добавяне на хлор. За затопляне (или подгряване) на водата в басейна се препоръчва да се използва обикновена слънчева отоплителна тръба или термопомпена система, като топлината се извлича от изхвърляния въздух с контролирана вентилационна система за рекуперация на топлина. Може да се инсталират и сензори за движение, които да включват и изключват фонтаните и други елементи, когато няма потребители. И накрая, което е много важно, за всички съществуващи плувни басейни могат да се предприемат редица мерки за оптимизация чрез прилагане на ефективни методи за управление и извършване на малки модернизации. Инсталирането на водомери за отчитане на потреблението на вода в басейна е важно средство за наблюдение на ефективността и идентифициране на проблеми; Hazell et al. (2006 г.) са установили, че повечето обществени плувни басейни не са в състояние да предоставят данни за годишното потребление на вода и по този начин за тях е невъзможно да знаят дали търпят загуби и от какво естество. Мониторингът на водата, енергията и химикалите е важна и най-добра практика за управителите на басейни и съоръжения и е препоръчително въвеждане на системи за дистанционно наблюдение, а такива вече присъстват на пазара. Използването на покривала за басейни, внимателното регулиране на температурата и нивата на химикалите, поддържането на необходимото ниво на водата и внимателното наблюдение на филтрите за обратна промивка могат значително да намалят потреблението на вода и енергия. Отпадната вода може да се филтрира и да се използва за напояване. Внимателният (автоматичен) контрол на системите за отопление, вентилация и климатизация в закритите плувни басейни може да намали потреблението на енергия за отопление. Внимателният контрол на циркулацията на водата през филтрите също може да намали потреблението на енергия, особено в комбинация с помпи с регулиране на скоростта. Редовното почистване на басейна и разрешаването на потребителите да преминават през ваната за крака може да намали необходимостта от дезинфекция и обратно промиване на басейна поради замърсяване.

Какви са спестените ресурси и постигнатите  ползи за околната среда ?

 

Вода

 

На фигурата по-долу е показан потенциалът за пестене на вода в 25-метров басейн при различните процеси. Изследването на  Smith et al. (2009 г.) показва, че покривалата за басейни могат да намалят загубите от изпарение в открити басейни при топъл климат с 200 литра на ден. Тази цифра може да достигне близо 1000 литра на ден при закрити отопляеми басейни. Покривалата за басейни могат също така да намалят потреблението на енергия за отопление и вентилация на басейна с 10-30 %  според Carbon Trust. Оптимизирането на честотата на обратното промиване в зависимост от налягането във филтъра, а не на равни интервали, може да намали потреблението на вода за обратното промиване с повече от 50 %. Например, ако пясъчните филтри се промиват обратно за пет минути на всеки три дни, вместо за пет минути всеки ден, могат да се спестят 1500 литра вода на ден или 550 m3 на година. Ако се използва обратна осмоза, до 65 % от водата за обратна промивка може да се използва повторно, което дава икономия от около 500 m3 годишно (Hazell и др., 2006 г.). Подобни икономии могат да се очакват, ако се инсталира душ с нисък дебит и дълъг живот, което би означавало около 500 m3 годишно.

Очаквани потенциални годишни икономии на вода при различните процеси за басейн с дължина 25 м

 

Химикали

Правилно организираната филтрация и дезинфекция на басейна може значително да намали необходимостта от добавяне на хлор. Дезинфекцията на водата в басейна с ултравиолетова светлина може да намали употребата на хлор с до 30 % и да намали необходимостта от доливане на вода за разреждане на страничните продукти на хлора според прочуване на Leisure-design, 2012 г. В допълнение към екологичните ползи, свързани с намаленото използване на ресурси и емисии във въздуха, намаляването на употребата на химикали може да има и екологична полза от намаляването на екотоксикологичното въздействие на отпадъчните води.

Електроенергия

Инсталирането на системи за мониторинг на енергията в реално време , обучението на персонала и повишаването на енергийната осведоменост са мерките предприети от Общината в  Ноусли в Обединеното кралство и които са довели до икономия на енергия от 24 % и на газ от 30 % в центровете за отдих според прочуване на Carbon Trust, 2005 г. Оползотворяването на топлината от ОВК и отоплението с термопомпа , както и изсушаването могат да намалят използваната енергия с 50-80 % в сравнение с обикновените отворени системи за отвеждане на въздух. Помпите с променлива скорост на въртене могат да намалят потреблението на електроенергия с до 80 %  става ясно от изследване на Leisure-design, 2012. Balantia (2012 г.) се позовава на потенциални икономии на енергия от 146 kWh на m2 площ на басейна годишно само от монтирането на покривало за басейн при проучване на малък закрит басейн в луксозен испански хотел. Carbon Trust (2005 г.) посочва, че добрите практики могат да намалят потреблението на енергия с 848 kWh/m2 годишно за стандартно обществено съоръжение за отдих с 25-метров плувен басейн, главно чрез намаляване на потреблението на гориво за отопление Добрите практики, включително използването на отопление с термопомпа, могат  потенциално да намалят оставащите 725 kWh/m2 на год. с още 50 %.

Кои от тези добри практики сте внедрили при управлението на вашия басейн?

 

Оставете коментар