fbpx Skip to main content

Как да намалим екологичния отпечатък на нашия басейн?

Плувните басейни ни осигуряват забавление и релакс, но да не забравяме, че също така оказват и значително въздействие върху околната среда. От химикалите, използвани за поддръжка на водата, до енергията, необходима за работата на помпите и нагревателите, басейните оставят своя отпечатък. Те се нуждаят от редовна поддръжка като пълнене с вода, промиване и допълване на нивото, което допълнително увеличава потреблението на този ценен ресурс.

Има няколко начина за намаляване на въздействието на басейна ни върху околната среда, които да ползваме като отправна точка. Ето някои от тях:

Ревизия на термопомпата

Плувните басейни консумират значителни количества енергия. Работата на помпите, филтрите и отоплителните системи изисква електричество, употребата на което допринася за емисиите на парникови газове и изменението на климата. Енергията, необходима за отоплението на плувния басейн, може да е доста голяма, особено в случаите на по-хладен климат. Използването на помпи и нагреватели, захранвани със слънчева енергия например е вариант за намаляване на потреблението на електроенергия.

Добра алтернатива е инвестицията в двускоростна или помпа с променлива скорост, която използва  до 80% по-малко енергия от едноскоростните помпи.

Добавяне на таймер към помпата на басейна

Ако няма бюджет за изцяло нова отоплителна система, може да се добави таймер. Инсталирането на таймер на помпата, който да я стартира при необходимост, вместо да тя да работи постоянно, намалява консумацията на електроенергия.

Робот за почистване на басейна

Роботът за почистване на басейни е удобен  и качествен начин за почистване без прекомерна употреба на химикали. Той отстранява замърсяванията, а филтърът не се налага да работи толкова усилено, което отново спестява енергия.

Поддържане на филтрите

Ако филтрите са запушени се претоварва помпата и тя започва да изразходва повече енергия. Затова е  изключително важно редовно те да се проверяват и почистват. Почистването зависи от вида на филтъра, но обикновено производителят дава инструкции и предписания за това .

Изчисляване на точното време за филтриране

Работата на филтъра 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата не е гаранция за поддържане на добра хигиена в басейна. Постоянното пускане на филтъра не прави басейна по-чист. Това по-скоро е разхищение на енергия, защото един пълен цикъл е достатъчен, за да се отстранят вредните организми. Времето за филтриране обикновено е четири до пет часа, но варира в зависимост от размера на басейна.

Използване на покривало

Покривалото за басейн е един от най-лесните начини за пестене на енергия и вода. Въпреки, че покривалото няма да промени количеството вода, необходимо за пълненето на басейна, то може да намали загубите на вода от изпарения с  до 95%. То може да спести стотици литри вода всяка година и е ефективен за намаляване на потреблението на енергия за затопляне с до 70%.  Покривалото също така възпира навлизането на отпадъци и мръсотия, което предполага помпата да работи по-малко.

Използване на естествени продукти за почистване

Химикалите, използвани за поддържане на качеството на водата в плувните басейни имат вредно въздействие върху околната среда. Обикновено се използва хлор за дезинфекция на водата и за поддържането ѝ без бактерии и водорасли, но изхвърлянето на хлор и други химикали вредят на екосистемата, когато попаднат в околната среда. Тези химикали се натрупват във водните басейни, което води до повишени нива на токсичност и могат да засегнат не само водните организми, но и хората и животните, които зависят от тези водоизточници.

Производството на използваните химикали също изисква значителни количества енергия и ресурси. Производственият процес влияе върху емисиите на парникови газове и други екологични проблеми, което пък увеличава цялостното въздействие на плувните басейни върху околната среда.

Има варианти да се използват по-естествени средства за дезинфекция. Системите за хидролиза например са идеалната алтернатива на стандартния хлор. Те превръщат обикновената сол в хлор с помощта на генератор. Солената вода дава „по-меко“ усещане за плуващите, както и премахва дразненията на очите и кожата.

Използване на LED светлини

LED светлините използват по-малко енергия от стандартното осветление на басейна. Тези светлини използват едва 42 вата и спестяват до 75% от потреблението на енергия.

Отстраняване на течовете

Наличието на течове означава постоянно доливане на вода в басейна. Отстраняването на течовете веднага след появата им е една от най-важните интервенции. Може да се установи дали в басейна има теч с простия „тест с кофа“. Поставя се кофа с вода в басейна и се отбелязва на кофата нивото на водата в басейна. След това се изчаква и наблюдава в продължение на 24 часа. Ако нивото на водата в басейна е по-ниско от нивото на водата в кофата, значи има теч.

Това са някои от  начините за намаляване на въздействието на плувните басейни върху околната среда. Устойчивите практики като използване на по-екологични химикали за басейни, рециклиране на водата, поддържане на подходящи нива на химикали и обучение на собствениците и отговорниците на басейни за правилна манипулация са важен инструмент за решаването на проблема със замърсяването на водата.  Един басейн няма как да бъде напълно екологичен,  но изборът на подходящо оборудване и химикалите, с които се дезинфекцира  може значително да намалят  въглеродния му отпечатък.

 

Оставете коментар