fbpx Skip to main content

Какво представлява организацията PHTA и ролята ѝ за повишаване стандартите за безопасност в обществените басейни?

The Pool & Hot Tub Alliance (PHTA) е най-старата и голяма организация в света, която се фокусира върху безопасността и отговорностите на индустрията в областта на обществените басейни и спа центрове. Всичко за същността и ролята на PHTA по отношение на повишаването на стандартите за безопасност в индустрията обобщаваме накратко в следващите редове. 

Коя е PHTA? 

PHTA е най-голямата браншова организация в света, акредитирана от ANSI (American National Standards Institute – Американския национален институт за стандарти). Основана е през 1983 г. 

Тя е единствената призната организация за разработване на стандарти за плувни басейни и хидромасажни вани (джакузита), като освен това насърчава и подпомага създаването на отделни такива на национално ниво. 

Кои са членовете на PHTA?

PHTA обхваща изключително широка група от хора, чиито професии и/или извършвани дейности са по един или друг начин свързани с управлението и поддръжката на обществени басейни и/или спа центрове. Тук бихме могли да споменем: 

  • Собственици и управители на басейни, спа и други комплекси, предлагащи подобни услуги; 
  • Производители на продукти, използвани за строежа и поддръжката на такъв тип обекти и/или специалисти, чиито услуги са в индустриалния сектор; 
  • Строители, дизайнери, дистрибутори, доставчици и търговци, както и сервизни техници, чиято дейност е свързана с басейни, джакузита и всякакъв друг тип хидросъоръжения. 

PHTA работи в полза на обществеността, като я информира за всичко, касаещо индустрията – от международната регулаторна практика до актуалните тенденции и потребителски нагласи в сектора. 

Какво прави PHTA? 

Целта на PHTA е не само повишаване бизнес успеха на собствените ѝ членове, но и осъществяване на контрол, гарантиращ безопасността на крайните потребители на басейни и спа центрове. Инструментите, използвани от PHTA, са:

  • Възможности за обмяна на опит, образование и организиране на обучителни ресурси от асоциацията с оглед разширяване бизнеса и личностно развитие на участващите; 
  • Подобряване на бизнес средата в тази сфера, насърчавайки добрите практики, лоялната конкуренция и популяризиране на индустрията;
  • Създаване на програми, които позволяват на членовете ѝ да постигат своите бизнес цели успешно, спазвайки високи критерии и стриктно установените стандарти за качество на съоръженията и услугите. 

Каква е мисията, визията и основната цел на PHTA?

PHTA насърчава създаването на безопасна и здравословна среда в басейните и спа центровете, за да бъдат посетителите им удовлетворени, като едновременно с това защитава интересите на индустрията посредством:

  • Осигуряване на достъп до ресурси за членовете си за подпомагане и разширяване на техния бизнес; 
  • Застъпничество – има за цел подобряване на бизнес средата чрез застъпничество и популяризиране на ползите от дейността ѝ за водните спортове;
  • Разработване на стандарти и иновации, извършване на задълбочени изследвания и проучвания за достигане до най-високи нива на безопасна, комфортна и здравословна среда.

Всичко това е с оглед повишаване на професионализма, знанията и конкурентоспособността на отделните членове. 

Защо PHTA стандартизацията е толкова важна? 

Главната роля на PHTA стандартизацията е да допринесе за отговорно отношение, качество и безопасност на продуктите, съоръженията и услугите, но значимостта ѝ се простира и в много други аспекти. Организацията се грижи за информираността за индустрията с басейни и спа центрове сред инспектори, строители и отделите по здравеопазване. Не на последно място, PHTA си партнира със законодателните органи и съдейства при изменението и внедряването на нови норми и правилници.

Какво е PHTA сертификацията за Отговорник за басейна и защо е необходима?

Сертификацията CPO е по международна програма за обучение и сертифициране на отговорниците по поддръжката на басейните съгласно най-високите стандарти в индустрията. От 1973 г. са обучени над 650 000 професионалисти в световен план. Обучението е подходящо за всеки, който по някакъв начин е ангажиран с управлението или поддръжката на обществени басейни или СПА. Такива са  мениджърите на хотели, басейни и СПА, техници по поддръжката. 

Програмата дава насоки в съответствие с действащите разпоредби , свързани с химическия състав на водата, филтрирането, циркулацията и безопасното оборудване на басейна и прилагане на добрите практики. Придобиват се умения за идентифициране на потенциални опасности и предприемане на мерки за тяхното предотвратяване. 

Сертифицирането със CPO предоставя на лицата знания, техники и умения, необходими за правилна експлоатация на басейните. То означава компетентност на специалистите. 

През 2023 година всеки от член на екипа на Healthy Swim се сертифицира с CPO (Certified Pool Operator) към PHTA, за да сме уверени в качеството на услугата и експертизата, която можем да предложим на нашите клиенти. Считаме, че инвестирането в обучения е пътят към създаване на успешен и устойчив бизнес. Свържете се с нас, за да обсъдим как да ви помогнем.

Оставете коментар