fbpx Skip to main content

Energy Star е сертифициран стандарт за енергийна ефективност на продукти, възприет в повечето развити страни.

Положен етикет Energy Star върху даден продукт гарантира, че:

 

 • потреблението на енергия от този продукт намалява с 20-30 процента, в сравнение с неговите аналози;
 • са спазени екологичните изисквания при производството му;
 • производителят разбира своята социална отговорност;
 • понижаване нивото на парниковите газове и намаляване на енергийното потребление.

Този сертификат е въведен от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ през 1992 година с цел стимулиране на пазара на екологични стоки и намаляване на потреблението на енергия в световен мащаб. Първоначално сертификатът Energy Star е бил на доброволни начала, а Агенцията просто е поощрявала енергийно ефективната продукция. През 1995 година  обаче стандартът е разширен колосално, достигайки до над 40 хиляди продукта. Днес на сертифициране със знак Energy Star подлежат почти всички електрически стоки- дребна и едра битова техника, офис оборудване, осветителни уреди и т.н.

През 2006 година е направена статистика според която е установено, че в САЩ са спестени над 14 милиарда долара благодарение на тази програма. Днес сертификатът Energy Star подпомага поставянето на икономично и енергийно ефективно оборудване в цял свят. Етикетът Energy Star удостоверява, че даденият продукт отговаря на международните стандарти за енергийна ефективност.

Важно е да се отбележи тук, че понятията „пестене на енергия“ и „енергийна ефективност“ не са едно и също нещо. Енергийна ефективност означава да се използва по-малко енергия за изпълнението на една и съща задача. По същество това означава да се елиминира разхищението на енергия. Пестенето на енергия означава да не се използва енергия. Например изключването на осветлението в неизползвана стая е пестене на енергия, докато преминаването към по-енергоефективни лампи, като например светодиоди, е енергийна ефективност. Технологиите, които пестят енергия, работят за съхраняването на енергия чрез намаляване на енергийното потребление. На свой ред, енергийната ефективност е насочена към по-рационалното използване на енергийните ресурси.

От 2011 година стандартът Energy Star започва да се прилага във всички страни от Европейския съюз както и Канада, Япония, Швейцария, Тайван, Нова Зеландия и Австралия. Всяка държава сама за себе си определя кои стоки да бъдат сертифицирани.

Исторически първите продукти, получили етикет Energy Star са персоналните компютри. По-късно такъв сертификат са започнали да получават осветителните уреди, битова техника и дори сгради.

Energy Star в рамките на Европейския съюз

Европейската комисия посочва, че логотипът Energy Star помага на потребителите да разпознават продуктите, които спестяват средства и помагат за опазване околната среда заради енергийната си ефективност. Това означава, че закупувайки оборудване, сертифицирано със знак Energy Star, клиентите инвестират в бъдещето чрез спестяване от сметките за електрическа енергия и поемане на социална отговорност за опазването на околната среда като намаляват потреблението на енергия.

Защо да изберем продукти с етикет Energy Star за оборудване на плувния басейн?

Да вземем например водната помпа. Според energystar.gov в Америка са построени над 8,5 милиона плувни басейни и всяка година се изграждат над 200 000 нови. Ключов компонент на басейните е водната помпата, която рециклира водата посредством филтър за поддържане на чистотата и хигиената на водата.

Във всички плувни басейни има поне по една помпа, масово са няколко. Много от собствениците на плувни съоръжения не си дават сметка колко енергия може да потребява помпата за басейна. Скоростта на работа на помпата зависи от режима на работа на басейна. Филтрирането например изисква само половината от скоростта на потока на уреда за почистване на басейни. Обикновено помпите за басейни, които имат само една скорост на работа, са настроени да работят с по-голяма скорост от тази, необходима за пречистването на басейна и  съответно изразходват повече енергия отколкото е необходима за тази операция.

Помпа за басейн с етикет Energy Star може да работи с различни скорости и да бъде програмирана да съответства на работата на басейна с подходящата скорост. По този начин се пести значително електрическа енергия, намаляването на скоростта на помпата наполовина позволява да се използва много по-малко енергия. Освен това помпите за басейн, сертифицирани с Energy Star, могат да са с много по-ефективни мотори и по-усъвършенствани хидравлични конструкции.

Какви продукти с етикет Energy Star за плувни басейни съществуват?

Продуктите за басейни, които са сертифицирани със знак Energy Star, включват различни компоненти и оборудване, което се използва за поддържане на басейните в добро състояние и оптимална работа. Такива продукти са:

 • Енергоспестяващи помпи за филтриране на водата в басейна – те изпомпват водата през филтъра и я връщат обратно в басейна. Energy Star сертифицираните помпи за басейн използват по-малко електрическа енергия, поддържайки подходящо качеството на водата и намалявайки разходите. Такива са помпите с променлива скорост. Те имат широк диапазон скорости за персонализиране на нуждите в зависимост от експлоатацията на басейна (напр.обратно промиване при висока скорост, филтриране при ниска скорост).  При работа с намалена скорост на двигателите с постоянни магнити се позволява спестяване до 85% електроенергия и използването на по-малко химикали благодарение на непрекъснатата нискоскоростна филтрация. Това  са данни от  най-големия и иновативен производител на оборудване за басейни Hayward.
 • Енергоспестяващи системи за отопление на вода – те поддържат температурата на водата в басейна и помагат да се намали консумацията на енергия;
 • LED осветление за басейни – с негова помощ се намалява енергопотреблението, удължава се живота на осветителните тела и се осигурява по-ефективно осветление;
 • Автоматизирани системи за поддръжка и дезинфекция на водата в басейна – те контролират състава на водата, използвайки по-малко химикали и енергия, за да поддържат качеството на химичния състав в изискваните от нормативната база стойности. Такива са например системите за хидролиза и електролиза.

Какви са ползите от избор на продукти за басейни със сертификат Energy Star?

 • Спестяване на енергия- продуктите за плувни басейни с етикет Energy Star помагат за намаляване разходите за електроенергия както и минимизиране на екологичния отпечатък от плувния басейн;
 • Намаляване вредните емисии- по-ефективното използване на енергията със сертифицирани с Energy Star продукти помага за намаляване на парниковите газове и въглеродните емисии;
 • Повишаване конкурентната способност на пазара- привличане на повече клиенти, които са загрижени за околната среда;
 • Опазване околната среда- енергията, която се спестява при избор на продукти с етикет Energy Star и намалените вредни емисии в природата благоприятстват  опазването на природните ресурси и биоразнообразието.

Energy Star е програма, която играе важна роля за насърчаването на енергийната ефективност и намаляването на екологичния отпечатък на различните продукти. Включването на продукти за плувни басейни в тази инициатива е стъпка напред към по-устойчиво управление на басейните и опазване на околната среда. Днес производителите се стремят да разработват продукти с високо качество и енергийна ефективност, които да отговарят на стандартите на програмата Energy Star и да оправдаят доверието на потребителите.

Оставете коментар