fbpx Skip to main content

Какво е оператор на плувен басейн? Какви са отговорностите му?

Отговорникът за басейна е човек, чиято цел е клиентите да продължават да се наслаждават на чиста и безопасна вода в басейна.

Какви са отговорностите на оператор на плувен басейн?

Обикновено оператор на плувен басейн има следните отговорности:

Управлява операциите на механичните системи, техническото обслужване, химическата обработка и филтрацията на басейна, за да го поддържа чист, да се удължи животът на оборудването и на самия басейн, а също и да се осигури на клиентите постоянно качествено обслужване.

Отговорникът за басейна проверява регулярно водата в басейна, за да осигури правилен химически, бактериален и pH баланс.

Извършва периодични проверки на химикалите и поддържа регулярен график на дезинфекцията, за да гарантира, че качеството на водата отговаря на установените стандарти, използва химикали според нуждите.

Уверете се, че басейнът е безопасен за използване и температурата на водата му е оптимална, в случай на отопляеми басейни.

Проверява дали оборудването е обновено за осигуряване безопасността на клиентите и служителите, а също и дали се съхранява правилно. Организира пространството около съоръжението така, че в близост да няма опасни материали, предмети или мръсотия.

Разработва и поддържа стриктен график за почистването на всички площи около басейна и на мебелите, почистването на мръсния канал на басейна, водосточните тръби и цялата канализационна система на и около басейна.

Проверява и осигурява филтрите да се промиват с обратна промивка, хлорните помпи и контролерите за химикали да работят, а филтърните кошници на помпата и линиите на хлорната помпа да са чисти.

Поддържа помпата чиста и в работно състояние, уверява се, че целият инвентар е добре комплектуван и е на правилното място.

Следи помещението за химикали да отговаря на съответните норми и да е адекватно заредено с добре подредени химикали и варелите с хлор да са пълни.

Отговорникът за басейни поддържа указателните табели, душовете, тоалетните, съблекалните, фонтаните за пиене на вода, седалковите лифтове, местата за смяна на пелени, подовете, стените, преградите, вратите и шкафчетата.

Комуникира си постоянно с ръководителите с цел подобряване на процедурите и стандартите на обекта.

Проверява информацията за членство на участници и гости, които използват услугите на басейна.

Ръководи техническия персонал, инструкторите и спасителите, планира и организира работата на подчинените им служители.

Създава и поддържа професионално и положително отношение към колегите, ръководството и редовните клиенти.

Отговаря за монтирането на плувни коридори, табло и съпътстващото оборудване, за да подготви басейна и прилежащите към него територии за състезания по плуване и други спортни мероприятия.

Контролира заниманията по плуване, ако е необходимо, реагира своевременно и адекватно при извънредни ситуации.

Занимава се с рутинната поддръжка на имота и с профилактичното обслужване, включително електрически, водопроводни, ОВК, боядисване и дърводелски дейности извън сезона.

Създава и води регулярни записки на съответните дейности, използва компютър и съответните приложения, когато е необходимо.

Един успешен оператор на плувен басейн върши работата си с много любов и всеотдайност. Той използва максимално възможността да работи на открито и да комуникира със съмишленици, квалифицирани специалисти, като същевременно превръща работното си място, за което отговаря, в приятна за себе си среда.

Оставете коментар